July 1, 2012

Snapshot : Danshui Old Street @ Danshui, Taipei, TaiwanNo comments: